Zadanie dopytu

Zadajte dopyt a firmy Vám zdarma vypracujú ponuky.
Vybrať si môžete nie len podľa ceny, ale hlavne podľa skúseností a referencií predošlých zákazníkov.

Zadajte výstižný krátky názov.

Príklad:
Brúsenie a lakovanie parkiet,
Maľovanie stien - 2 izby a podobne.
Ušetrite čas a
prihláste sa cez Facebook
Popíšte prosím, čo dopytujete.
Buďte čo najpresnejší a výstižný. Popíšte situáciu, uveďte miery a informácie tak, aby na Vašu požiadavku vedeli dodávatelia reagovať.
Dátum, do kedy je Vaša požiadavka aktuálna.
Miesto, ked sa bude zákazka realizovať.
Pokračovať

Kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko.
Pomocou emailu a hesla sa prihlásite, aby ste komunikovali s dodávateľmi. Email nebude zverejnený.
Slúži len na overenie z našej strany. Telefón nebude zverejnený,
ani ho nedáme remeselníkom. Dostane ho len Vami určený víťaz.
Ak máte fotky alebo prílohy,
(plániky, rozpis výmer a pod.) môžete ich priložiť v ďalšom - poslednom kroku.

1x vidieť je často viac, ako 100x počuť.

Ako to funguje

  • 1. Zadáte dopyt, zadarmo.
  • 2. Oslovíme za Vás firmy v okolí.
  • 3. Firmy Vám vypracujú ponuky.
  • 4. Vyberiete si z ponúk aj podľa referencií.
    Len Vy určíte, kto dostane na Vás kontakt.
  • Viac info: Ako funguje dopytový systém


O projekte ZlatéRuky.sk

Pomáhame ľuďom nájsť si spoľahlivého remeselníka podľa odporučení od iných ľudí.

Dobrým remeselníkom pomáhame v prezentácii na internete a pri získavaní zákaziek.