Člen Magda

Referencie

Neprofesionálne a neadekvátne správanie

 
Kľúčové slová:
Zbytočne draha záležitosť. 2- minútová práca za nasadenú sumu.
Nevhodné správanie bolo len čerešničkou
 

Neprofesionálne a neadekvátne správanie Neoverená

 
Kľúčové slová:
Zbytočne draha záležitosť. 2- minútová práca za nasadenú sumu.
Nevhodné správanie bolo len čerešničkou
 

Neprofesionálne a neadekvátne správanie Neoverená

 
Kľúčové slová:
Zbytočne draha záležitosť. 2- minútová práca za nasadenú sumu.
Nevhodné správanie bolo len čerešničkou
 

Neprofesionálne a neadekvátne správanie Neoverená

 
Kľúčové slová:
Zbytočne draha záležitosť. 2- minútová práca za nasadenú sumu.
Nevhodné správanie bolo len čerešničkou
 

Dopyty


Tento člen zatiaľ nezadal žiaden dopyt.

Zadať dopyt